Dennis van Tilburg(1975) is een autodidact muzikant, theatermaker en geluidskunstenaar. Al op jonge leeftijd begint hij met experimenteren met samples, elektronica en zelfgebouwde instrumenten. Geïnspireerd door de opkomst van house en techno maakt hij zijn eerste composities op een home computer. Na een opleiding tot producer aan de SAE te Amsterdam komt hij in aanraking met de theaterwereld. Daar ontwikkelt hij een muziekstijl sterk gebaseerd op klank en sfeer gemixt met technieken uit de dance en dj wereld. Zijn muziek voor theater wordt vaak gekarakteriseerd door een sterke vermenging van compositie en geluidstechniek zoals surround sound. Als autodidact muzikant ontwikkelde Dennis een complete unieke speelstijl met een mix van elektronica, live sampling en zelfgebouwde of aangepaste instrumenten. Hij balanceert op de grens waar muziek in brokken uiteenvalt en waar schijnbare losse geluiden onverwacht wonderlijke muziek vormen. Dennis van Tilburg beschouwt iedere geluidsopname als een emotionele en muzikale bewerking van tijd.

Dennis van Tilburg (1975) is a self-taught musician, theater and sound artist. At a young age he began experimenting with samples, electronics and self-built instruments. Inspired by the rise of house and techno makes his first compositions on a home computer. After graduating as a producer at the SAE in Amsterdam he comes into contact with the theater world. There he developed a musical style based on sound and atmosphere mixed with techniques of dance and DJ world. His music for theater is often characterized by a strong mixture of composition and sound engineering . As a self-taught musician Dennis developed a complete unique playing style with a mix of electronics, live sampling and self-built or custom instruments. He balances on the edge where music in disintegrates in chunks and where apparent loose sounds unexpectedly form wonderful music. Dennis van Tilburg considers any audio recording as an emotional and musical processing of time.

Ciriculum Vitae